Privacy statement Panda Media B.V.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden en onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Uw privacy vinden wij belangrijk en wij doen er dan ook alles aan om uw gegevens veilig te houden. Om hiervoor te zorgen hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. In dit privacy statement informeren wij u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. Van de verwerkingen genoemd in deze privacyverklaring is Panda Media B.V., gevestigd aan de Hermesweg 8, 3741 GP te Baarn, de verwerkingsverantwoordelijke.

Onder verwerken verstaan wij onder andere het verzamelen, opslaan, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij ook daadwerkelijk nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Pasfoto.
 • Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer.
 • Videobeelden.

Wij gebruiken niet altijd alle bovengenoemde persoonsgegevens. Welke gegevens wij van u gebruiken is afhankelijk dan het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.

Doordat wij foto’s en videobeelden verwerken, kan het voorkomen dat wij indirect bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijzondere persoonsgegevens worden ook wel als gevoelige gegevens aangeduid. Dit zijn persoonsgegevens die bijvoorbeeld iets zeggen over iemands ras of godsdienst. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens niet doelbewust. We gebruiken ze dus niet om bijvoorbeeld iemand te onderscheiden op basis van ras. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens zullen wij altijd uw toestemming vragen.

Hoe verzamelen wij gegevens?

De voornaamste bron waaruit wij persoonsgegevens verkrijgen is van de betrokkenen zelf. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verkrijgen van bedrijven waar wij mee samenwerken. Dit zullen altijd zogenaamde “toestemminggegevens” zijn. De organisatie waarvan wij uw persoonsgegevens verkrijgen zal uw toestemming vragen of zij uw gegevens aan ons (een derde) mogen verstrekken.

Wat zijn onze verwerkingsdoeleinden?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen en onze content te kunnen creëren.
 • Personeelsadministratie.
 • Sollicitatiedoeleinden.
 • Casting ten behoeve van onze content.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Op welke grondslagen verwerken wij gegevens?

 • Wij verwerken onder andere persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens is dan noodzakelijk voor de verlening van onze diensten.
 • Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens voor een bepaalde tijd in onze administratie te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. U kunt hierbij denken aan ons bedrijfsbelang. Wanneer wij gegevens verwerken op basis van deze grondslag zullen wij altijd een afweging maken tussen onze belangen en het privacybelang van de betrokkene.
 • Onze belangrijkste verwerkingsgrondslag is toestemming van u, de betrokkene.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Het kan voorkomen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit zullen voornamelijk derden zijn waar wij mee samenwerken voor het creëren van onze content en producten.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Ons streven is om de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Betalingsgegevens moeten op grond van de wet bijvoorbeeld 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

Beveiligen wij uw gegevens?

Wij vinden de veiligheid van uw persoonsgegevens en uw privacy belangrijk. Daarom nemen we adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in onbevoegde handen terecht kunnen komen.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt heeft u op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens een aantal rechten. U heeft:

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op correctie;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op beperking;
 • Recht op verzet;
 • Recht op overdracht;
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Bovengenoemde rechten kunt u uitoefenen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar groen@wesseladvies.nl. Wij verzoeken u in uw e-mail zo veel mogelijk te specificeren welk recht u wilt uitoefenen en op welke persoonsgegevens uw verzoek toeziet. Daarnaast verzoeken wij u om tevens een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen zodat wij vast kunnen stellen dat het verzoek ook door de juiste bevoegde persoon wordt gedaan.

Contact

Heeft u na het lezen van dit privacy statement vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Rosalia Groen door een e-mail te sturen naar groen@wesseladvies.nl, via telefoonnummer 071 888 5905 of door een brief te sturen naar Touwbaan 38 2352 CZ Leiderdorp.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement op ieder moment te wijzigen. Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

Baarn, 31 oktober 2018